MRC Aardenburg

Vanaf de aankoop van de grond in 1860 begon de Amsterdamse bankier Jan van Eeghen met de aanleg van een landschappelijk park. Tuinarchitect Jan Copijn maakte hier waarschijnlijk de ontwerpen voor. Rond 1865 werd het landhuis gebouwd naar ontwerp van de architect Lucas Hermanus Eberson. In 1874 en 1897 werd de buitenplaats uitgebreid. In 1902 werd het huis in opdracht van Samuel Pieter van Eeghen vergroot naar plannen van architect Christiaan Bernhard Posthumus Meyjes. Tegelijkertijd kreeg Hendrik Copijn, de zoon van Jan Copijn, de opdracht zijn vaders tuin uit te breiden. Hij nam de sobere stijl van zijn vader als uitgangspunt en breidde de tuin in oostelijke en westelijke richting uit. In het westelijk deel liet Hendrik Copijn een tuin aanleggen in romantische landschapsstijl met onder andere bruggen, rotspartijen van kippengaas en cement, een ravijn en een eiland. In het oostelijk deel werden een kinderspeelhuis en tuinhuisje geplaatst. Na jaren van leegstand werd Aardenburg na de Tweede Wereldoorlog een herstellingsoord voor militairen en werden er barakken en andere nieuwe gebouwen op het terrein aangelegd. Tot op de dag van vandaag heeft Aardenburg zijn functie als militair revalidatie centrum behouden. Het park eromheen is deels openbaar toegankelijk.